Samsung

 • Samsung Galaxy S7 Edge

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

  SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  129,900.00 86,000.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy S7 4G LTE

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න පමණි ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

   

  112,500.00 82,000.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy S6 edge Plus (2015)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy S6 Edge+  Rs‬.89.990/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  109,500.00 86,000.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy S6 4G LTE (2015)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy S6 | 32GB Rs‬.67.500/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  89,000.00 62,900.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy Note 5 4G LTE

  0 out of 5

  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy Note 5  Rs‬.79.500/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  99,000.00 74,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy J7 4G Dous (2015)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

   

  36,980.00 26,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy J5 4G Dous (2015)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  JKOA‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  31,980.00 22,750.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy J3 (2016)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung‬ Galaxy J3 4G Dous | Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  24,000.00 20,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy J2 4G Duos (2015)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  20,900.00 15,500.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy J1 Nxt Duos

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung‬ Galaxy J1 Nxt Dous Rs‬.12.500/- Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  13,990.00 10,490.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy J1 Ace Duos

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung‬ Galaxy J1 Ace Dous Rs‬.12.500/- JhonKeels වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  14,900.00 11,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy Core Prime

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy Core Prime Rs‬.14.000/- Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  18,230.00 14,000.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy A9 4G Duos (2016)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy A9 (2016) 4G Dous Rs‬.76.500./-  ‪SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  85,000.00 76,500.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy A7 4G Duos (2016)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy A7 (2016) 4G Duos Rs‬.59.500/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  69,900.00 57,490.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy A5 4G Duos (2016)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy A5 4G Duos ( 2016 ) Rs‬.49.900/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  56,800.00 47,500.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy A3 4G Duos (2016)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy A3 (2016) 4G Duos Rs‬.37.500/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  47,500.00 34,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy 6 Edge 4G LTE

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Samsung Galaxy S6 Edge  Rs‬.79.900/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  99,900.00 74,900.00 Buy Now
 • Galaxy Galaxy J7 New (2016)

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  35,000.00 31,500.00 Buy Now

Apple

 • Apple iPhone SE 64GB Authorised Dealer

  0 out of 5

  HTML5 Icon HTML5 Icon

  Apple iPhone SE | 64GB SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  109,900.00 91,900.00 Buy Now
 • Apple iPhone SE 16GB Authorised Dealer

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Apple iPhone SE | 16GB SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  89,000.00 69,900.00 Buy Now
 • Apple iPhone 6s Plus Authorised Dealer

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Apple iPhone 6s Plus | 64GB | Rs‬.134.500/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  166,000.00 129,500.00 Buy Now
 • Apple iPhone 6s 64GB Authorised Dealer

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Apple iPhone 6s | 64GB | Rs‬.117.500/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  130,000.00 97,500.00 Buy Now
 • Apple iPhone 6S 16GB Authorised Dealer

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Apple iPhone 6s | 16GB | SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  120,000.00 89,000.00 Buy Now
 • Apple iPhone 6 16GB Authorised Dealer

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Apple iPhone 6 | 16GB SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  99,000.00 79,900.00 Buy Now
 • Apple iPhone 5s 16GB Authorised Dealer

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  Apple iPhone 5s | 16GB | Rs‬.52.000/- SmartFix‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  79,000.00 54,000.00 Buy Now

HTC

 • HTC One ME SmartFix Warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  66,000.00 32,500.00 Buy Now
 • HTC One M9+ SmartFix warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC One M9+ Rs‬.63.500/- SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  92,500.00 52,500.00 Buy Now
 • HTC One M9 SmartFix warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC One M9  Rs‬.57.900/- SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  85,000.00 57,900.00 Buy Now
 • HTC One E9+ SmartFix warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

   

   

  69,900.00 42,900.00 Buy Now
 • HTC One A9 Softlgic warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC One A9 |  Rs‬.66.000/- වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  79,000.00 66,000.00 Buy Now
 • HTC One (M8) SmartFix warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC One M8 | 32GB |‪‪ SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  69,000.00 42,900.00 Buy Now
 • HTC One (M8) Harman/Kardon Edition

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC One M8 | 32GB | SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  69,990.00 42,900.00 Buy Now
 • HTC Desire Eye SmartFix warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

   

  SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  54,500.00 37,990.00 Buy Now
 • HTC Desire 828 Softlgic warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  43,900.00 39,500.00 Buy Now
 • HTC Desire 826 SmartFix warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  52,900.00 34,900.00 Buy Now
 • HTC Desire 728 Softlgic warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

   වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  39,900.00 29,990.00 Buy Now
 • HTC Desire 630 Softlogic Warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon
  30,000.00 26,000.00 Buy Now
 • HTC Desire 628 SoftLogic Warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC  Desire 628 | වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  34,990.00 29,000.00 Buy Now
 • HTC Desire 626Q Softlgic warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC Desire 626 4G Duos වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  32,000.00 21,000.00 Buy Now
 • HTC Desire 626G+ Softlogic Warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC Desire 626G+ | වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  26,500.00 18,990.00 Buy Now
 • HTC Desire 530 SmartFix Warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon
  20,000.00 18,990.00 Buy Now
 • HTC Desire 526G+ Softlgic warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC Desire 526G+ Dual Sim | වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  21,400.00 17,500.00 Buy Now
 • HTC Desire 326G Softlgic warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  HTC Desire 326G Dual Sim | වැටිලා ගියත් කැඩිලා ගියත් Free Dispaly Replacemant ‪#‎Softlogic‬ වසරක පූර්ණ වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  19,900.00 13,500.00 Buy Now
 • HTC 10 SmartFix Warranty

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  SmartFix‬ වසර 2ක වගකීමත් සමග ඔබ මිලදී ගන්නා දුරකතනයේ අනෙකුත් උපාංග සදහා 50% මිල අඩුකිරීම් හිමිකර ගන්න ලංකාවේ අසමසම අඩුම සහ හොදම මිල The Smartphone Shop වෙතින් පමණයි

  99,999.00 74,000.00 Buy Now

Huawei

Microsoft

SONY

LG

Samsung (Anycall)

 • Samsung Galaxy S5 Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  52,500.00 26,000.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy S4 Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  37,500.00 17,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy S III Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  29,500.00 14,990.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy S II Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  22,500.00 12,500.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy Note II Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  32,500.00 17,500.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy Note 4 Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  64,900.00 49,900.00 Buy Now
 • Samsung Galaxy Note 3 Original Korean

  0 out of 5
  HTML5 Icon HTML5 Icon

   

  කොපි කල හැක සම කල නොහැක Orginal Korean Smart Phone සදහා අසමසම මාස 06ක SmartFix පූර්ණ වගකීමත් වසර 2ක් පුරාවට සම්පූර්ණ Software Updates / Services වගකීමත් ලබා දෙන්නේ The SmartPhone Shop අප ආයතනයෙන් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න

  45,000.00 27,500.00 Buy Now

Tablets

REPLACEMENT WARRANTY

7 Day’s Replacement Warranty For All Smart PhonesGet in Touch »

WE HAVE LOWEST PRICE

We Have Lowest Price in Sri Lanka with unbeatable services warrantyReturns Policy »

ISLAND WIDE DELIVERY

Island wide Doorstep Express DiliveryLearn More »